Lista aktualności i nadchodzących wydarzeń Lista aktualności i nadchodzących wydarzeń

Szacowanie szkód wg nowych zasad

Nadleśnictwo Lutówko informuje o zmianie trybu szacowania szkód łowieckich

W związku z wejściem w życie z dniem 01.04.2018 roku ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 651) informuje się, że poszkodowani rolnicy winni kierować zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).