Wydawca treści Wydawca treści

Do mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Marek Gackowski - Nadleśniczy
tel. 52 388 47 22
e-mai: lutowko@torun.lasy.gov.pl