Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu - AKTUALIZACJA

Nadleśnictwo Lutówko wprowadza zakaz wstępu do lasu z powodu uszkodzeń jakie wyrządził silny wiatr w drzewostanach.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko, na podstawie art. 26 ust. 3, pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z póź. zm.  Wprowadza ZAKAZ WSTĘPU DO LASU w leśnictwach: Doręgowice, Kamionka, Kamień w związku z zagrożeniem życia, zdrowia i mienia spowodowanym uszkodzeniami drzewostanów o znacznych rozmiarach przez silne wiatry.

Zakaz zostaje wprowadzony od 12-08-2017 do odwołania.