Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lutówko gospodaruje na powierzchni nieco ponad 10 tys. ha, w tym lasy zajmują 9,2 tys. ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna zwyczajna. Zajmuje ona ponad połowę powierzchni naszych lasów, ale poważny udział mają tu też drzewostany, w których panującymi gatunkami są buk i dąb.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obejmuje tereny położone głównie w Krainie III (Wielkopolsko-Pomorskiej) oraz niewielkiej, południowej części Krainy I (Bałtyckiej).

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.